تسجيل الدخول لسرعة الوصول إلى أفضل الصفقات. انقر هنا إذا لم يكن لديك حساب.

افضل تصاميم تي شيرتات بالجملة شركات

منذ ثانية خدمات الرياض   38 الآراء
موقعك: الرياض

<div> <div class="content-header"> <div class="detail-box"> <div class="detail-box shop-header"> <div class="shop-header-wrapper"> <div class="next-row next-row-fluid next-row-no-wrap next-row-no-padding next-row-across shop-header-content"> <div class="next-col title"><table border="1" style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: normal; width: 720px;"><tbody><tr style="height: 23px;"><td width="159" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><strong><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">Item Name</span></strong></td><td width="555" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><span style="font-size: 16px;">2016 stocks designs t shirt&nbsp;</span></td></tr><tr style="height: 23px;"><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><strong><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">Usage</span></strong></td><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">Print T-shirt for adult&nbsp;</span></td></tr><tr style="height: 23px;"><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><strong><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">Material</span></strong></td><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">100% Cotton</span></td></tr><tr style="height: 23px;"><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><strong><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">Color</span></strong></td><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">Black</span></td></tr><tr style="height: 23px;"><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><strong><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">Size</span></strong></td><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">S&nbsp; M&nbsp; L&nbsp; XL&nbsp; XXL 3XL</span></td></tr><tr style="height: 23px;"><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><strong><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">Fabric weight</span></strong></td><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">180 grams</span></td></tr><tr style="height: 23px;"><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><strong><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">Collar type</span></strong></td><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">O-neck</span></td></tr><tr style="height: 23px;"><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><strong><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">Gender</span></strong></td><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">Men</span></td></tr><tr style="height: 23px;"><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><strong><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">Sleeve style</span></strong></td><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">Short sleeve</span></td></tr><tr style="height: 23px;"><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><strong><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">Design</span></strong></td><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">With pattern</span></td></tr><tr style="height: 23px;"><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><strong><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">Logo</span></strong></td><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">According to your request</span></td></tr><tr style="height: 23px;"><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><strong><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">Service</span></strong></td><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">OEM,ODM,customized.</span></td></tr><tr style="height: 23px;"><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><strong><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">Samples time</span></strong></td><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">7-10 business days</span></td></tr><tr style="height: 23px;"><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><strong><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">Production time</span></strong></td><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">20-25 business days</span></td></tr><tr style="height: 23px;"><td rowspan="4" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 116px;"><strong><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">Advantage</span></strong></td><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">1. Strong purchasing team for customer's all material request</span></td></tr><tr style="height: 23px;"><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">2.Many styles in stock,small order is available</span></td></tr><tr style="height: 23px;"><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 23px;"><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">3. 100% checking ratio of our professional QC for bulk posts.</span></td></tr><tr style="height: 47px;"><td style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 8px; height: 47px;"><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">4. For shipment,our long-term coorperate freight agency will guarantee your quick and safe goods delivery.<br><br></span></td></tr></tbody></table></div></div></div></div></div></div><div class="content-body"><div class="main-content"><div class="details-info" id="J-ls-grid-desc"><div class="tab-body" data-role="detail-tab-body"><div class="tab-body-pane ls-icon ls-product show"><div class="ls-icon"><div class="detail-box"><div class="scc-wrapper detail-module module-postspecification" data-spm="pronpeci14"><div id="J-rich-text-description" class="richtext richtext-detail rich-text-description"> </div>

</div> <div data-module="detailMarketPackage"></div> <div data-module="productAuth"></div> </div> </div> </div> <div class="tab-body-pane ls-icon ls-company"></div> <div class="tab-body-pane ls-icon" data-module="transactionHistory"></div> <div class="tab-body-pane ls-icon" data-module="detailDiscuss"></div> </div> </div> <div class="detail-box"> <div class="detail-box" data-module="fastFeedback"></div> <div class="detail-box"> <div data-module="bottomYouMayLike"> <div class="details-you-may-like hide"> <div class="details-you-may-like-horizontal"> <h5 class="you-may-like-title">You May Like</h5> </div> </div> </div> <div class="scc-wrapper detail-module module-seoRfq" data-spm="sefqeorf6"></div></div></div></div></div></div><style type="text/css"> .richtext [data-maya] { width: 750px; font-size:14px; } </style>